Om UiA Studs Lacrosse

UiA Lacrosse er et studentidrettslag og frivillig organisasjon som ble startet opp ved den daværende Høyskolen i Agder i desember 2006. Navnet var da HiA Lacrosse, men dette ble senere endret til UiA Lacrosse når overgangen fra høyskole til universitet var et faktum høsten 2007. Laget ble startet opp av første-årsstudentene Haakon Brudeseth og Henrik Dahl. Disse to fikk med god hjelp fra Studentorganisasjonen i Agder (STA) utstyr og personell på plass som gjorde at faste treninger begynte våren 2007. Daværende HiA Lacrosse debuterte under NM 2007 der man spilte seg til en 3.plass. Siden spillere slutter på laget etter endt utdanning, har laget opptak av nye spillere hver høst. Første uttak ble holdt høsten 2007 og gjorde at spillergruppen økte til 25. Høsten 2007 ble også den årlige turneringen “Kristiansand BOX” gjennomført for første gang. Turneringen samlet 6 lag og ble en stor suksess, dog de sportlige resultatene for vertslaget ikke var så imponerende.

Kallenavnet “Studs” så dagens lys i dagene før BOX turneringen i Kristiansand 2007. Da laget stilte med et første og et andre lag ville man finne på noe mer orginalt enn å kalle lagene UiA 1 og UiA 2. Lagene het dermed “UiA Stallions” og “UiA Studs”, der begge navn ble sett på som en humoristisk motvekt til de andre seriøse kallenavnene i Norsk Lacrosse; Norsemen, Lions etc. Etter turneringen ble “Studs” så populært i spillergruppen at man fortsatte å bruke det.

Laget har vokst jevnlig ettersom spillere har kjøpt utstyr selv som gjør det mulig å ta inn flere spillere hvert år. Det skal ikke koste noe å spille for UiA Lacrosse og man får låne alt nødvendig utstyr av laget, men spillere må beregne at noen kostnader påløper ved turneringer i andre byer. Laget har nå som mål å opprettholde en tropp på 30 spillere og trene 2 ganger i uken, noe som ville vært helt umulig uten støtten fra STA og Idrettsetaten i Kristiansand Kommune. UiA Lacrosse reiser også på turneringer i løpet av skoleåret der NM i Oslo i juni er det store høydepunktet. Det blir også arrangert en treningshelg i semesteret der trenere blir innleid fra utlandet for å få inn mest mulig kompetanse som laget kan dra nytte av videre.

Våren 2011 er det foreløpige sportslige høydepunktet med første turneringsseier i Bergen Indoor Galore og første NM-finale mot Oslo Lacrosse i juni.

Foruten målet om å hevde seg sportslig fokuserer UiA Lacrosse også på det sosiale der man har som mål å være inkluderende og relasjonsbyggende. Månedlige lagmøter blir arrangert der hovedfokuset er å styrke samholdet i spillergruppen, noe som vi tror også vil gi bedre resultater på banen. På turer blir også det sosiale vektlagt ved at man holder felles måltider, arrangerer aktiviteter som quiz under busstur, osv.

Den daglige driften av laget er det styret som står for (kontaktinformasjon i menyen til høyre). Styret består av spillere som blir valgt til de respektive verv under generalforsamlingen vi har før jul hvert år. Vervene er egentlig for et kalender-år, men det kan bli utskiftninger pga utveksling, uteksaminering o.l. Siden UiA Lacrosse er en frivillig aktivitet får ikke styremedlemmene noen kompensasjon for sin innsats, men gjør sitt arbeid for å hjelpe laget videre og gjøre studietiden best mulig for spillerne.
Hvis du/ditt firma har lyst til å hjelpe UiA Lacrosse i sitt arbeid ta gjerne kontakt!